Hoek- en tussenwoningen met KoopStart korting voor meer mensen bereikbaar

Wijchen, 13 april 2023 – De belangstelling voor de starterswoningen in nieuwbouwplan Loverbosch Asten | Deel 4 was groot. Deze woningen zijn allemaal al verkocht. Om de hoek- en tussenwoningen – type B – van het plan bereikbaar te maken voor starters en jonge gezinnen worden deze woningen nu met een KoopStart korting aangeboden. Door de woningen met korting aan te bieden, wordt het voor meer mensen mogelijk om te gaan wonen in de mooie nieuwe wijk Loverbosch. Ook de starterslening van de gemeente Asten is verruimd. Lees er hieronder meer over.

Over kopen met KoopStart
De KoopStart regeling van Stichting OpMaat is in het leven geroepen om koopwoningen voor een grotere groep mensen betaalbaar te maken. Iemand die een woning met een KoopStart regeling koopt, betaalt namelijk een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. Stel dat de gegadigde de woning eigenlijk niet zou kunnen financieren, dan lukt dat misschien wel met de KoopStart regeling. Als men op termijn besluit de woning weer te verkopen, vindt er een verrekening plaats tussen de koper en de verkopende partij. Download hier de brochure over kopen met KoopStart.

Starterslening gemeente Asten
De gemeente Asten heeft op 15 maart 2023 de voorwaarden van de starterslening aangepast. De maximale koopsom van een woning is daarin verhoogd naar de NHG-grens (€ 405.000,-). Hierdoor is de starterslening nu voor meer woningen inzetbaar en daardoor komen er meer personen voor de lening in aanmerking. Zo komen geïnteresseerden in woningtype B van Loverbosch Asten | Deel 4 nu ook in aanmerking voor deze starterslening. Mocht een gegadigde de woning niet volledig kunnen financieren, dan kan men bij de gemeente een aanvraag doen voor een lening voor het resterende bedrag. De starterslening van de gemeente Asten bedraagt maximaal € 50.000,-. Bekijk alle voorwaarden van deze lening op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) via deze link: Starterslening gemeente Asten.

In Loverbosch Asten | Deel 4 zijn op dit moment ook nog enkele twee-onder-één-kapwoningen – type C – te koop voor een aantrekkelijke prijs. Lees meer over de woningen, de KoopStart regeling en de starterslening van de gemeente Asten op www.loverbosch-deel4.nl. Alle verkoopinformatie, waaronder de prijslijst, brochure en verkooptekeningen, over woningtype B en C is te vinden op de projectwebsite. Neem bij interesse contact op met nieuwbouwmakelaars van Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs.

Aannemer: Van Grunsven Groep Bouw & ontwikkeling