12 oktober 2021 – Inloopavond bestemmingsplan Huurlingsedam

Huurlingsedam is een nieuwe woonwijk in Wijchen dichtbij het centrum en het Wijchens Meer. Ten zuiden van de Oosterweg en grenzend aan de Wagemaker komen, in fase 3, 250 nieuwe woningen.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor Huurlingsedam fase 3 ligt ter visie. Op dinsdag 12 oktober 2021 organiseert de gemeente Wijchen samen met VOF Huurlingsedam een inloopavond over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Huurlingsedam Fase 3’. De inloopavond wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Mozaïek Campuslaan 6, Wijchen. Mensen die belangstelling hebben zijn van harte welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. 

Let op: De inloopavond is bedoeld om te informeren over het bestemmingsplan, er is op deze avond nog geen informatie over het woningaanbod. Naar verwachting is in februari 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk.

Als onderdeel van het plan ontwikkelt Jansen Bouwontwikkeling samen met Spagro Beheer BV 65 woningen met veel diversiteit voor verschillende doelgroepen. Lees meer over het project Huurlingsedam – Wijchen.