Inloopavond nieuwbouw Achterstraat Nistelrode

In Nistelrode, tussen de Achterstraat en Delst, wordt een woningbouwproject ontwikkeld. Volgens de huidige plannen worden er straks in totaal 14 woningen gebouwd.

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure heeft Jansen Bouwontwikkeling samen met bureau Kragten een informatieavond georganiseerd om in contact te komen met omwonenden van het plangebied en belangstellenden in het plan. De avond werd gehouden op dinsdag 21 juni 2022 in Zalencentrum De Hoefslag te Nistelrode. De direct omwonenden en nabij gelegen woningeigenaren zijn hier door middel van een brief (7 juni) voor uitgenodigd. Daarnaast is er op 8 juni een artikel over deze inloopavond geplaatst in DeMooiBernheze krant.

Tussen 19.00 – 20.30 uur kon men de voorlopige bouwplannen te bekijken en uw vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de ontwikkelaar. Er was een opkomst van circa 75 personen, zowel omwonenden als geïnteresseerden. Door middel van twee presentatieborden die op drie plekken in de zaal stonden is het plan toegelicht en de dialoog aangegaan. Bekijk de presentatieborden via deze link.

Lees meer over het project