Nieuwbouwplan Wijchen-West wordt steeds duidelijker

Op dinsdag 18 juli 2023 zetten de gemeente en de marktpartijen hun handtekening onder de anterieure overeenkomst voor nieuwbouwwijk Wijchen-West. Hierin staan de afspraken tussen de marktpartijen en de gemeente over de ontwikkeling van Wijchen-West. Daarmee is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit nieuwbouwplan.

Veelzijdige woonwijk
Wijchen-West wordt een veelzijdige en aantrekkelijke woonwijk. Een wijk voor iedereen. De ongeveer 1.300 huizen en appartementen worden gebouwd voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een derde deel hiervan komt in het sociale huur- en koopsegment. Ruim de helft van de woningen wordt goedkoper dan de gemiddelde marktprijs. Het plangebied bestaat uit verschillende woonvelden, die in fases worden ontwikkeld. We zijn weer een belangrijke stap verder in de voorbereiding hiervan. We verwachten rond de jaarwisseling de eerste schop in de grond te zetten, zodat deze voorbereidingen ook zichtbaar worden. De vaart blijft er dus goed in. Maar kwaliteit staat steeds voorop, want ook over 25 jaar moet Wijchen-West nog steeds een fijne Wijchense woonwijk zijn!”, vertelt wethouder Geert Gerrits.

In de overeenkomst staan afspraken over de verdeling van de verschillende typen woningen, de verkeerskundige ontsluiting en verbindingen tussen beide plandelen. Ook hebben de marktpartijen met de gemeente afspraken gemaakt over natuurcompensatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de te ontwikkelen woningen.

Lees het volledige persbericht op de projectwebsite van Nieuwbouw Wijchen-West.

Foto: Harald van Rooijen (namens VOF Wychen-West), Jerom Coppus (namens Wijchen-West B.V.) Geert Gerrits (wethouder gemeente Wijchen), Piet Jansen (namens Jansen Bouwontwikkeling) en Cor Pijnenburg (namens Wijchen-West B.V.) ondertekenen de anterieure overeenkomst voor de nieuwbouwplannen in Wijchen-West