Samenwerkingsovereenkomst Kersenweide Odijk ondertekend

Woensdag 20 december 2023 hebben wethouder Onno James en de vertegenwoordigers van de ontwikkelende marktpartijen de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe woonwijk Kersenweide ondertekend. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van 1.200 sociale huur- en betaalbare koopwoningen ten westen van Odijk. Met het ondertekenen kan het ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, worden de kavels voor de eerste 200-250 woningen bouwrijp gemaakt. Naar verwachting wordt hier in het 4e kwartaal van 2024 mee gestart.

Kersenweide moet onze jongeren en inwoners die lang op een woning hebben gewacht een thuis bieden! We ontwikkelen niet alleen voor 3.000 woningzoekenden, maar ook voor onze huidige inwoners en ondernemend Bunnik. Met het uitbreiden van onze kern leggen we een stevige basis voor een bloeiende en levendige gemeente.” aldus wethouder Onno James.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen van alle betrokken partijen duidelijk vastgelegd met als doel het ontwikkeltraject zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De marktpartijen die Kersenweide samen met de gemeente gaan ontwikkelen zijn: Van Wanrooij Projectontwikkeling, Nijhuis Bouw, Ontwikkelcombinatie Odijk West/Heilijgers, Jansen Bouwontwikkeling, Bunnik Projekten & Bouw, BPD Ontwikkeling en Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling.

Kersenweide krijgt een eigentijds dorps karakter en wordt een duurzame wijk voor jong en oud, waar de fiets centraal staat. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 60 hectare. Lees meer over het project: www.kersenweideodijk.nl

Headerfoto ondertekenaars, van links naar rechts: G.J. ten Brinke, Roosdom Tijhuis; J. Jeukens, Jansen Bouwontwikkeling; D. Helsloot, BPD gebiedsontwikkeling; N. van der Zee, Nijhuis Bouw B.V.; O. James, wethouder gemeente Bunnik; C. van Wanrooij, van Wanrooij Projectontwikkeling; G. Chevalier, Heilijgers; H. Sturkenboom, OCOW; T. Bunnik, Bunnik Projekten Bouw (fotograaf: Geerke Vermeulen).

Foto aanwezigen (fotograaf: Geerke Vermeulen).