Nieuws

Nu inschrijven voor 2 bouwkavels in Plakse Wei

Inschrijving tot en met vrijdag 10 september a.s.!

Aan de noordelijke kernrand van Bemmel, in de hoek van De Plak en de Plakselaan wordt het gloednieuwe woningbouwplan Plakse Wei – met in totaal  ca. 60 woningen – gerealiseerd. Hier woon je prachtig. Alles valt hier op zijn plek: de rust en de gezelligheid van het Betuwse dorp Bemmel,

25/08/2018 - Lees meer

De zomer in met De Kiem van Houten

Zo aan het begin van de zomervakantie, brengen we je nieuws waar je al lang naar uitgekeken hebt. We vertellen je wat er gebouwd gaat worden en welke architecten geselecteerd zijn voor de 3 deelfases van Fase 1. Ook de start van de verkoop en daarmee samenhangend de start van de bouw

19/07/2018 - Lees meer

Plakse Wei – wonen zonder gas!

Mooi én duurzaam wonen in Bemmel

De afgelopen periode is er veel vooruitgang geboekt. Op de bouwlocatie zijn en worden er diverse activiteiten ontplooid, zoals het slopen van bestaande opstallen en archeologische werkzaamheden. Ook kunnen wij je melden dat wij met de gemeente Lingewaard de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van plan Plakse Wei inmiddels hebben ondertekend. Dit

14/05/2018 - Lees meer

De Kiem van Houten op de agenda

Fasering en planning van Houten's nieuwste woonwijk in De Grassen Noord

Overweldigende belangstelling Vanaf het moment dat bekend werd dat Jansen Bouwontwikkeling de gronden op de locatie van De Grassen Noord had aangekocht druppelden de belangstellenden binnen. Druppelen werd stromen. Inmiddels is de belangstelling enorm. Sinds de lancering van de landingspagina en onze Facebookpagina hebben we inmiddels meer dan 2600 belangstellenden

06/04/2018 - Lees meer

Symbolische laatste boom geplant in Waterdorp

Wethouder De Klein rond nieuwbouw Beuningse Plas feestelijk af

Woensdag 7 maart jl. was een memorabele dag: na vele jaren bouwen kan met de oplevering van plan Waterdorp eindelijk gezegd worden dat de Beuningse Plas áf is. Een mijlpaal die dan ook niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Daarom vroeg ontwikkelaar Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen wethouder Piet de Klein om

08/03/2018 - Lees meer

Nieuwsarchief ->