Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Jansen Bouwontwikkeling B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jansen Bouwontwikkeling B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Jansen Bouwontwikkeling B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Jansen Bouwontwikkeling B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Jansen Bouwontwikkeling B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Jansen Bouwontwikkeling B.V.

Copyright

Copyright © 2015 Jansen Bouwontwikkeling B.V. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.