De Grassen Noord | Houten in zicht

12/10/2017

Eerste woningen naar verwachting in 2018 in verkoop!

Het braakliggende terrein tussen de wijken De Tuinen, Castellum en De Grassen gaat vanaf 2018 veranderen in de lang verwachte woonwijk De Grassen Noord (Hofstad III). Wij gaan deze nieuwe wijk met circa 300 koop- en huurwoningen realiseren.

Meer sociale en levensloopbestendige woningen

Helaas heeft de realisatie van de nieuwe woonwijk jarenlang op zich laten wachten maar daar komt nu snel verandering in. Onlangs gaf het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten toestemming aan de curator om de grond onder Hofstad III te verkopen aan Jansen Bouwontwikkeling. Wij gaan de woonwijk realiseren op basis van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast zijn wij met het college extra ambities voor De Grassen Noord overeengekomen. Er worden meer sociale, levensloopbestendige en duurzame woningen gebouwd. Ook wordt het openbaar gebied meer klimaatbestendig.

Hoe verder? 

De voorbereidingen voor de realisatie van deze nieuwe woonwijk start vanaf heden. De extra ambities worden eerst vastgelegd in een herziening van het exploitatieplan Hofstad III / Loerik V Zuidwest. Daarna worden omgevingsvergunningen verleend. Deze volgorde wordt vastgelegd in een voorbereidingsbesluit. Tegelijkertijd start de sanering van de bodem op een aantal plaatsen. Wij verwachten dat de verkoop van de eerste woningen in De Grassen Noord in 2018 gaat starten!

Informatie

Op dit moment is meer informatie over de ontwikkeling van De Grassen Noord verkrijgbaar bij de gemeente Houten. Kijkt u op www.houten.nl/grassennoord of zoekt u contact met de heer P. Bos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het mailadres gemeentehuis@houten.nl of telefonisch via 030 – 63 92 611.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook rechtstreeks met ons contact opnemen voor informatie. Wie weet wilt u al aangeven dat u eventueel belangstelling heeft om te wonen in De Grassen NoordDit doet u via ons contactformulier.