Plakse Wei – wonen zonder gas!

14/05/2018

Mooi én duurzaam wonen in Bemmel

De afgelopen periode is er veel vooruitgang geboekt. Op de bouwlocatie zijn en worden er diverse activiteiten ontplooid, zoals het slopen van bestaande opstallen en archeologische werkzaamheden. Ook kunnen wij je melden dat wij met de gemeente Lingewaard de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van plan Plakse Wei inmiddels hebben ondertekend. Dit is formeel nodig om het ontwerpbestemmingsplan ter visie te kunnen leggen.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan zal vanaf 17 mei a.s. voor 6 weken ter visie liggen. Je kunt gedurende deze periode het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen onder andere bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of hierover contact opnemen met de gemeente Lingewaard. Na de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan volgt nog de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie.

Verkoop woningen

De woningen in het plan worden verkocht door Zaat Vastgoed Makelaardij uit Huissen. In onze volgende nieuwsbrief informeren we je nader over onder meer de te bouwen woningtypen, de gekozen architectuur en de beoogde planning voor de verkoop van de woningen.

Verkoop bouwkavels

Zoals eerder aangegeven zal Hermsen Garantiemakelaars uit Nijmegen verantwoordelijk zijn voor de verkoop van 4 bouwkavels in het plan. Na 1 juli a.s. wordt gestart met de verkoop van 2 bouwkavels aan de Plakselaan. Voor interesse in en meer informatie over bouwkavels kun je contact opnemen met het team van Hermsen Garantiemakelaars. Voor de 2 bouwkavels aan de Plakselaan zullen een nader te bepalen inschrijftermijn en inschrijfprocedure worden aangehouden.

Duurzaam nieuws

Er is ook duurzaam nieuws! De gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling zijn trots te melden dat plan Plakse Wei het eerste gasloze nieuwbouwplan wordt in Bemmel. Hiermee wordt direct ingespeeld op de actuele berichten in de media over dit onderwerp en – wellicht belangijker voor jou als mogelijk toekomstige bewoner – aansluiting gezocht bij de behoefte aan nóg duurzamer wonen.

Ook mooi en duurzaam wonen in Plakse Wei?

Wie mooi én duurzaam wil wonen in plan Plakse Wei kan zich alvast vrijblijvend inschrijven bij (één van) de makelaar(s).

Woningen

Zaat Vastgoed Makelaardij
Van Wijkplein 1
6851 MC Huissen
T  026-3884003
E  zaat@zaatvastgoed.nl

Bouwkavels

Hermsen Garantiemakelaars
Berg en Dalseweg 174A
6522 CC  Nijmegen
T  024 – 323 32 00
E  info@hermsenmakelaars.nl