Over ons

Jansen Bouwontwikkeling is een stabiel bedrijf dat op flexibele wijze projecten ontwikkelt en realiseert in woningbouw en commercieel vastgoed. De nadruk ligt op woningbouwprojecten, op zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties. Ontwikkeling en realisatie van projecten – van grondverwerving tot en met oplevering – gebeurt in eigen beheer, waarbij Jansen Bouwontwikkeling risicodragend is.

Wij zijn een financieel gezond bedrijf met een consequente historie van goede resultaten. Dit leidt ertoe dat wij slagvaardig kunnen zijn bij verwerving van potentiële bouwgronden voor voornamelijk woningbouwontwikkelingen. Dit waarborgt de continuïteit van ons bedrijf.

Sinds het oprichtingsjaar 1989 hebben wij in een aantal gemeenten projecten gerealiseerd. Wij hebben jaarlijks gemiddeld 500 woningen op verschillende locaties in voornamelijk Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg in ontwikkeling. Ter indicatie: een planomvang varieert vanaf ca. 10 tot 100 woningen en meer.

Wat maakt Jansen Bouwontwikkeling anders?

Deskundigheid en meer dan een kwart eeuw ervaring garanderen vanzelfsprekend een efficiënt bouwproces en een kwalitatief goed eindproduct. Maar er is meer dan dat nodig om anders te zijn dan andere ontwikkelaars.

Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke betrokkenheid. Die persoonlijke betrokkenheid is terug te vinden in onze contacten met alle bij de totstandkoming van een projectontwikkeling betrokken partijen: gemeenten, woningcorporaties, stedenbouwkundigen, architecten, makelaars, aannemers, overige partijen en natuurlijk onze kopers. Omdat wij een compacte organisatie zijn kunnen wij snel schakelen vanwege korte communicatielijnen. Dit resulteert in een grote mate van flexibiliteit, waarbij wij zorgvuldigheid bewaken.