Kwaliteit

Bijzondere aandacht

Jansen Bouwontwikkeling besteedt bijzondere aandacht aan het creëren van een aangename woon- en leefomgeving voor toekomstige bewoners van woningbouwplannen. Op die manier stellen wij onze kopers tevreden. Hoe doen wij dat? Door hoge kwaliteitseisen te stellen. Aan de stedenbouwkundigen, architecten, bouwondernemers en overige partijen waarmee we samenwerken tijdens een ontwikkeling. Aan de hoogwaardige bouwmaterialen die worden toegepast. Aan de wensen van onze kopers:  voor en tijdens de bouw wordt in hoge mate – voor zover het bestemmingsplan en technische vereisten dit toelaten –  rekening gehouden met specifieke individuele woonwensen. En met het verstrekken van het Woningborg-garantiecertificaat van Woningborg krijgt de term ‘kwaliteit’ voor onze kopers een extra dimensie.

Ook als toekomstige huurders van bedrijfspanden die in de ontwikkelingsfase zijn bouwkundige wensen hebben, die voor de uitvoering van de dienstverlening wenselijk zijn, dan besteden wij hier extra aandacht aan.

Woningborg-garantiecertificaat

Om onze kopers van nieuwbouwwoningen en -appartementen te beschermen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering, zijn wij al vele jaren aangesloten bij Woningborg N.V.  Kopers van onze woningen en appartementen kunnen gebruik maken van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling door middel van het Woningborg-garantiecertificaat.

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wel zo’n prettig idee! Hier leest u verder over het Woningborg-garantiecertificaat.

Gemeenten en woningcorporaties

Ook ten opzichte van de gemeenten waarin onze projectontwikkelingen plaatsvinden bieden wij kwaliteit met goed op het beeldkwaliteitplan afgestemde (totaal)ontwikkelingen. Dit doen wij door goed te luisteren naar wensen en vereisten. En of het nu gaat om materialengebruik, waterhuishouding, riolering, bestrating, bruggen en andere kunstwerken, verlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen of hondenuitlaatplaatsen: wij streven steevast naar een duurzame invulling.

Kwaliteit uit zich bovendien in het investeren in een prettige samenwerking met zowel gemeenten als woningcorporaties. Met woningcorporaties wordt nauw samengewerkt om te komen tot kwalitatief goede en fraaie sociale woningbouwprojecten.

Ook houden wij rekening met gemeentelijke wensen en vereisten als het gaat om de intrede van de participatiesamenleving, waarin burgers steeds meer betrokken worden bij de maatschappelijke woon- en leefkwaliteit van de directe woonomgeving.