Gerealiseerd

Jansen Bouwontwikkeling refereert aan een aanzienlijk aantal  woningbouwprojecten in de regio Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Bij veel woningbouwplannen werd de gehele grondexploitatie uitgevoerd, inclusief het bouw- en woonrijp maken.