Bredestraat

Leuth

In augustus 2021 heeft de gemeente Berg en Dal een intentieovereenkomst gesloten met grondeigenaar Jansen Bouwontwikkeling B.V. om op de locatie ‘Spieringshof’ aan de Bredestraat woningen te ontwikkelen. De partijen hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op deze locatie.

Het nieuwbouwplan aan de Bredestraat in Leuth, met de projectnaam Leuthse Gaard, voorziet in circa 27 woningen. Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en de verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen zullen worden verhuurd door Oosterpoort. Voordat de plannen verder worden uitgewerkt, vindt er onder andere overleg plaats met bewoners in de directe omgeving van de locatie en worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure, het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied, de verkoop van de koopwoningen en uiteindelijk de realisatie van het plan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Bredestraat Leuth, 19 september 2022
Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure hebben Jansen Bouwontwikkeling en Oosterpoort samen met Buro Waalbrug (stedenbouw) en de gemeente Berg en Dal een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om de eerste stedenbouwkundige schets te presenteren, in contact te komen met de direct omwonenden van het plangebied en de omgevingsdialoog aan te gaan door aanwezigen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. De bijeenkomst werd op maandag 19 september 2022 gehouden in dorpshuis De Vriendenkring in Leuth. De direct omwonenden zijn hier door middel van een brief voor uitgenodigd. Er waren bij de bijeenkomst circa 75 personen aanwezig. De presentatie vond van 19.30 tot 20.00 uur plaats, daarna kon men het voorlopige plan op de presentatieborden bekijken en vragen stellen. Bekijk het presentatiebord via deze link. Het verslag van de informatiebijeenkomst vindt u hier.

Tweede informatiebijeenkomst Bredestraat Leuth, 29 juni 2023
De tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden vond donderdag 29 juni 2023 plaats. Ook deze bijeenkomst werd georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling en Oosterpoort, samen met Buro Waalbrug (stedenbouwkundig bureau) en de gemeente Berg en Dal. Betrokken omwonenden hebben medio juni 2023 de brief met de uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst ontvangen. In de bijeenkomst is de aangepaste stedenbouwkundige opzet gepresenteerd en er was de gelegenheid om mee te denken over de plannaam en de architectuur van de nieuwe wijk. Via deze link kunt u het presentatiebord bekijken.

Meer weten over dit project? Kijk op: www.nieuwbouwleuth.nl

Locatie