Bredestraat

Leuth

In augustus 2021 heeft de gemeente Berg en Dal een intentieovereenkomst gesloten met grondeigenaren Jansen Bouwontwikkeling B.V. en woningcorporatie Oosterpoort om op de locatie ‘Spieringshof’ aan de Bredestraat woningen te ontwikkelen. De betreffende partijen hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op deze locatie.

Het nieuwbouwplan Bredestraat in Leuth voorziet in circa 20 tot 25 woningen. Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en de verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen zullen worden verhuurd door Oosterpoort. Voordat de plannen verder worden uitgewerkt, vindt er onder andere overleg plaats met bewoners in de directe omgeving van de locatie en worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure, het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied, de verkoop van de koopwoningen en uiteindelijk de realisatie van het plan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Bredestraat Leuth, 19 september 2022
Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure hebben Jansen Bouwontwikkeling en Oosterpoort samen met Buro Waalbrug (stedenbouw) en de gemeente Berg en Dal een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om de eerste stedenbouwkundige schets te presenteren, in contact te komen met de direct omwonenden van het plangebied en de omgevingsdialoog aan te gaan door aanwezigen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. De bijeenkomst werd op maandag 19 september 2022 gehouden in dorpshuis De Vriendenkring in Leuth. De direct omwonenden zijn hier door middel van een brief voor uitgenodigd. Er waren bij de bijeenkomst circa 75 personen aanwezig. De presentatie vond van 19.30 tot 20.00 uur plaats, daarna kon men het voorlopige plan op de presentatieborden bekijken en vragen stellen. Een verslag van de informatiebijeenkomst zal op een later moment beschikbaar zijn. Bekijk het presentatiebord via deze link.

Heeft u interesse in dit project? Stuur dan een e-mail naar interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Locatie