Stand van zaken plan Druivenhof – De Lier

27/09/2017

Veel animo voor plan Druivenhof; start verkoop komt snel dichterbij!

In de maanden augustus en september 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter visie gelegen en momenteel wordt er door de gemeente en Jansen Bouwontwikkeling hard gewerkt aan het voorbereiden van de definitieve vaststelling van plan Druivenhof. We gaan ervan uit dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2018 onherroepelijk is en dat we vanaf dat moment ook daadwerkelijk kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden op de bouwlocatie. Op dat moment willen we ook starten met de verkoop. Dit betekent – onvoorziene omstandigheden voorbehouden en bij voldoende verkochte woningen – dat in het voorjaar van 2018 gestart zou kunnen worden met de bouw van de woningen. Er hebben zich al veel belangstellenden gemeld bij de makelaar!   

Druivenhof … Dorpse dynamiek in De Lier

In De Lier, geliefd tuindersdorp in de gemeente Westland, wordt de Druivenbuurt uitgebreid met nieuwbouwplan Druivenhof. Het is hier goed toeven, want je woont ideaal centraal. Of het nu gaat om winkels, kinderopvang, scholen, vrijetijdsbesteding en andere voorzieningen: alles is lekker dicht in de buurt. De dynamiek van De Lier blijft niet beperkt tot het dorp zelf, want ook de omgeving biedt veel om hier fijn te kunnen wonen. En via een goed wegennet ben je snel waar je zijn moet en kom je ook vlot weer fijn thuis in Druivenhof.

De Druivenbuurt in De Lier – gelegen aan de noordelijke rand van het dorp – wordt uitgebreid met 22 woningen in plan Druivenhof. Het plan biedt een aantrekkelijk straatbeeld, met aan de Veilingweg een eigentijds woningblok terwijl aan de hofzijde en de Kerklaan woningen met een vleugje jarendertigstijl worden gerealiseerd. De ontwerpen zijn van de tekentafels van Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen. Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie.

Wat wordt er gebouwd?

Druivenhof biedt ruimte aan een mix van woningen voor diverse doelgroepen, van eengezinswoningen in een woonhof en twee-onder-een-kapwoningen aan de Kerklaan, tot ruime en speels ingedeelde beneden- en bovenwoningen en een hoekwoning in een woonblok aan de Veilingweg:

• 4 hoekwoningen | in woonhof via de Kerklaan
• 9 tussenwoningen | in woonhof via de Kerklaan
• 2 twee-onder-een-kapwoningen aan de Kerklaan
• 1 hoekwoning | Veilingweg
• 4 bovenwoningen | Veilingweg
• 2 benedenwoningen | Veilingweg

image description image description
Twee-onder-een-kapwoningen aan de Kerklaan en rijwoningen in het woonhof
image description image description
Hoek- en tussenwoningen aan het woonhof
image description
Hoekwoning | boven- en benedenwoningen aan de Veilingweg

Meer informatie

Druivenhof is erg in trek; er hebben zich al veel belangstellenden gemeld bij de makelaar! Wil je óók meer weten over plan Druivenhof? Neem dan even contact op met:

Noordam Makelaardij
Hoofdstraat 54 | 2678 CL  De Lier
T  0174 – 52 88 28
E  info@noordam-makelaardij.nl