Stand van zaken Plakse Wei Bemmel

19/12/2017

Het is al weer even geleden dat we u informeerden over plan Plakse Wei in Bemmel. We hebben niet stilgezeten en kunnen weer wat meer vertellen. Tijd voor een update!

Achter de schermen

Wie de planlocatie van plan Plakse Wei recentelijk bezocht zal het vast niet zijn ontgaan dat er op de nieuwbouwlocatie al diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo zijn we onder andere gestart met onderzoeken die nodig zijn in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Er wordt samen met de Gemeente Lingewaard hard aan gewerkt om de laatste stappen te zetten zodat het bestemmingsplan ook ter visie gelegd kan worden. Dit is een formele noodzakelijke stap om het plan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Helaas is dit – onder andere vanwege de complexiteit van het plan – een tijdrovend proces dat onverhoopt voor de nodige vertraging heeft gezorgd.

Planning

Wij gaan ervan uit dat het ontwerpbestemmingsplan begin 2018 ter visie wordt gelegd en dat we in het voorjaar concreet aan kunnen geven wanneer gestart kan worden met het bouwrijp maken van het plan. Dit bestaat uit onder andere het aanbrengen van de riolering, de hoofdtracés nutsbedrijven, de bouwwegen, etc. Het concrete verloop van de bestemmingsplanprocedure is bepalend voor het moment waarop uiteindelijk gestart kan worden met de realisatie van de woningen en – in relatie hiermee – de start van de verkoop!

Woningen én bouwkavels

Naast de woningen – die door Zaat Vastgoed Makelaardij worden verkocht – zullen in plan Plakse Wei ook vier bouwkavels worden aangeboden. Hiervoor hebben we Hermsen Garantiemakelaars (Nijmegen) ingeschakeld. Heb je aan Zaat Vastgoed Makelaardij aangegeven dat je interesse hebt in een bouwkavel, dan is Hermsen Garantiemakelaars hiervan inmiddels op de hoogte.

Informatieverstrekking

Zodra het bestemmingsplan ter visie heeft wordt je nader geïnformeerd door de betreffende  makelaar. In de tussentijd zal er geen nieuwe informatie beschikbaar zijn. Ben je niet langer geïnteresseerd en wil je geen nieuws meer ontvangen? Laat het dan even weten aan de makelaar!

Woningen

Zaat Vastgoed Makelaardij
Van Wijkplein 1
6851 MC Huissen
T  026-3884003
E  zaat@zaatvastgoed.nl

Bouwkavels

Hermsen Garantiemakelaars
Berg en Dalseweg 174A
6522 CC  Nijmegen
T 024 – 323 32 00
E  info@hermsenmakelaars.nl