Woningborg

Tevreden kopers

Jansen Bouwontwikkeling besteedt bijzondere aandacht aan het creëren van een aangename woon- en leefomgeving voor toekomstige bewoners van woningbouwplannen. Op die manier stellen wij onze kopers tevreden. Hoe doen wij dat? Door hoge kwaliteitseisen te stellen. Aan de stedenbouwkundigen, architecten, bouwondernemers en overige partijen waarmee we samenwerken tijdens een ontwikkeling. Aan de hoogwaardige bouwmaterialen die worden toegepast. Aan de wensen van onze kopers:  voor en tijdens de bouw wordt in hoge mate – voor zover het bestemmingsplan en technische vereisten dit toelaten –  rekening gehouden met specifieke individuele woonwensen. En met het verstrekken van het Woningborg-garantiecertificaat van Woningborg krijgt de term ‘kwaliteit’ voor onze kopers een extra dimensie.

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Om onze kopers van nieuwbouwwoningen en -appartementen te beschermen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering, zijn wij al vele jaren aangesloten bij Woningborg N.V.  Kopers van onze woningen en appartementen kunnen gebruik maken van de Woningborg Garantie en waarborgregeling door middel van het Woningborg-garantiecertificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wel zo’n prettig idee!

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

  • gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
  • de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
  • bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
  • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.