Intentieovereenkomst woningbouwproject Groenvliet Standdaarbuiten getekend

Gemeente Moerdijk en Jansen Bouwontwikkeling B.V. hebben op woensdag 15 mei een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van woningbouwproject Groenvliet in Standdaarbuiten te onderzoeken. Het gaat om een initiatief voor de bouw van circa 69 woningen op de nu nog agrarische grond tussen de Markweg en de Vlinderbuurt. Met deze overeenkomst leggen beide partijen de basis voor verdere samenwerking en afspraken vast. De gemeente gaat met de provincie Noord-Brabant in gesprek om deze ontwikkeling op deze locatie mogelijk te maken.

Onderzoek naar haalbaarheid

In april van dit jaar gaf de Moerdijkse gemeenteraad groen licht om te onderzoeken of het project in stedenbouwkundig en financieel opzicht haalbaar is. Hier wordt de komende maanden onderzoek naar gedaan. Naar verwachting wordt dit begin 2025 duidelijk. Ook worden overleggen opgestart met de provincie en de omgeving. Als alles meezit, en er in 2026 een vastgesteld omgevingsplan is, kan de ontwikkelaar in 2026 starten met de bouw.

Vertrouwen

Wethouder Danny Dingemans en directeur Jeroen Jeukens van Jansen Bouwontwikkeling B.V. hebben vertrouwen in het plan. Wethouder Dingemans: “Het tekenen van deze intentieovereenkomst is een kleine maar weer een volgende stap in dit project. Het plan past helemaal in onze ambitie om in alle kernen woningen te bouwen voor diverse doelgroepen. Het zou een mooie impuls voor Standdaarbuiten betekenen: voor starters tot en met senioren en van sociale huur, middensegment tot hogere segment. Ik heb samen met deze ontwikkelaar vertrouwen in de uiteindelijke realisatie.”

Diverse woonwijk

Directeur van Jansen Bouwontwikkeling B.V., Jeroen Jeukens: ‘’We zijn blij dat we met het tekenen van de intentieovereenkomst nu aan de slag kunnen met de planuitwerking voor deze mooie locatie. We zijn van plan om hier een diverse wijk van te maken met betaalbare woningen voor starters, ruimere woningen voor doorstromers en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We kijken uit naar het vervolg!’’