Werkwijze

Jansen Bouwontwikkeling ontwikkelt al meer dan 30 jaar voornamelijk woningbouwprojecten in de regio, vooral in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Wij werken in het ontwikkelingstraject nauw samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en makelaars, waardoor we goed kunnen inspelen op de behoefte van de markt en rechtdoen aan de gemeentelijke woningbouwprogramma’s. Binnen onze werkwijze zijn deskundigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en korte communicatielijnen belangrijk. Onze woningen en appartementen voldoen vanzelfsprekend aan hoge kwaliteitseisen, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met individuele woonwensen. Dezelfde hoge kwaliteit en goede invulling van specifieke wensen en vereisten gelden natuurlijk ook voor onze bedrijfspanden. Hiermee leveren wij graag een wezenlijke bijdrage aan woon- en werkgenot.

Bent u een grondeigenaar of de tussenpersoon van een grondeigenaar? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden van woningbouw op uw locatie. Vraag daarbij naar Piet Jansen of Jeroen Jeukens.

Ontwikkelingstraject

Jansen Bouwontwikkeling verwerft de grond bij voorkeur zelf, wat ons in staat stelt een bouwproject volledig in eigen beheer te realiseren. In voorkomende gevallen wordt een project in samenwerking met een andere partij ontwikkeld. Hierbij is het uitgangspunt altijd een zo optimaal mogelijke aansluiting op het stedenbouwkundig beleid van de betreffende gemeente. Enerzijds is overleg met de door ons geselecteerde architecten en anderzijds relevante diensten/afdelingen van de betrokken gemeenten anderzijds essentieel in het gehele proces. Vervolgens selecteren wij na de gemeentelijke goedkeuring van de plannen met zorg een aannemer. Deze realiseert het project volgens de vastgestelde kwaliteitscriteria en binnen de gestelde termijn. Daarbij verstrekken wij met het oog op behoud van regionale werkgelegenheid – indien wenselijk en voor zover mogelijk – de opdracht voor de daadwerkelijke realisatie van een bouwproject aan plaatselijke of regionale bedrijven.

Totaalaanpak

Behalve de realisatie van projecten verzorgen wij ook in veel gevallen de infrastructurele voorzieningen. Denk aan het bouw- en woonrijp maken, openbare verlichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, bruggen en andere kunstwerken, die wij in eigen beheer laten uitvoeren. Hiermee ontwikkelen wij een totaalproject. Binnen onze werkwijze is het belangrijk permanent toezicht op de kwaliteit en voortgang van het gehele bouwproces te houden. Bovendien bieden wij kopers een gedegen nazorg.

Verkoopondersteuning

De verkoop en informatievoorziening aan potentiële kopers verloopt via plaatselijke of regionale makelaars. Daarnaast bieden wij ondersteuning in het verkooptraject. De door ons in eigen beheer ontwikkelde woningen en appartementen worden geleverd met Woningborg-garantie.