Werkwijze

Jansen Bouwontwikkeling ontwikkelt al meer dan 30 jaar voornamelijk woningbouwprojecten in de regio, vooral in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Wij werken in het ontwikkelingstraject nauw samen met o.a. gemeenten, woningcorporaties en makelaars, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoefte van de markt en om recht te doen aan de gemeentelijke woningbouwprogramma’s. Deskundigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en korte communicatielijnen zijn voor ons kenmerkend. Onze woningen en appartementen voldoen vanzelfsprekend aan hoge kwaliteitseisen, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met individuele woonwensen. Dezelfde hoge kwaliteit en goede invulling van specifieke wensen en vereisten geldt natuurlijk ook voor onze bedrijfspanden. Wij leveren hiermee graag een wezenlijke bijdrage aan woon- en werkgenot.

Bent u een grondeigenaar of de tussenpersoon van een grondeigenaar? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden van woningbouw op uw locatie. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnumer 024-642 17 46 en vragen naar Piet Jansen of Jeroen Jeukens.

Ontwikkelingstraject

Jansen Bouwontwikkeling verwerft de grond bij voorkeur zelf. Dat stelt ons in staat een bouwproject volledig in eigen beheer te realiseren. In voorkomende gevallen wordt een project in samenwerking met een andere partij ontwikkeld. Uitgangspunt is altijd een zo optimaal mogelijke aansluiting op het stedenbouwkundig beleid van de betreffende gemeente. Nauw overleg met de door ons geselecteerde architecten enerzijds en relevante diensten/afdelingen van de betrokken gemeenten anderzijds is essentieel in het gehele proces. Na de gemeentelijke goedkeuring van de plannen selecteren wij met zorg een aannemer, die het project volgens de vastgestelde kwaliteitscriteria en binnen de gestelde termijn realiseert. Met het oog op behoud van regionale werkgelegenheid verstrekken wij – indien wenselijk en voor zover mogelijk – de opdracht voor de daadwerkelijke realisatie van een bouwproject aan plaatselijke of regionale bedrijven.

Totaalaanpak

Behalve de realisatie van projecten verzorgen wij ook in veel gevallen de infrastructurele voorzieningen (bouw- en woonrijp maken, openbare verlichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, bruggen en andere kunstwerken), die wij in eigen beheer laten uitvoeren. Hiermee ontwikkelen wij een totaalproject. Wij houden permanent toezicht op de kwaliteit en voortgang van het gehele bouwproces en bieden kopers een gedegen nazorg.

Verkoopondersteuning

De verkoop en informatievoorziening aan potentiële kopers verloopt via plaatselijke of regionale makelaars. Wij ondersteunen in het verkooptraject. De door ons in eigen beheer ontwikkelde woningen en appartementen worden geleverd met Woningborg-garantie.