Lingezicht

Elst

Elst is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van woningbouw. Jansen Bouwontwikkeling is eigenaar van de gronden in het gebied tussen de 1e Weteringsewal en de Ceintuurbaan en in het verlengde van de Regenboog en Legioen. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Overbetuwe om op deze locatie woningen te gaan ontwikkelen. Begin oktober 2021 is het verzoek prioritering woningbouw door de gemeente positief gehonoreerd. Dit betekent dat de planontwikkeling voor Lingezicht Elst van start kan gaan.

De locatie is bijzonder; gelegen aan de zuidzijde van de Linge, ten noorden van de wijk Westeraam en in de directe nabijheid van Park Lingezegen. De concept visie wordt verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk op www.lingezichtelst.nl

Locatie