Veld 7 – Moorland

Oirschot

Veld 7 van sportpark Moorland in Oirschot wordt niet langer meer gebruikt om te sporten. Om die reden wil gemeente Oirschot het een woonbestemming geven. Ook het aan de Drieterskuil liggende perceel van de gemeente (‘Het Nonnenbos’) wordt in het plangebied meegenomen. Het stedenbouwkundig plan dat in juli 2022 is afgerond, voorziet in circa 60 woningen voor het hele plangebied.

Stedenbouwkundig plan
In het stedenbouwkundig plan is ruimte voor:
– 18 grondgebonden sociale huurwoningen en 10 tot 12 sociale huurappartementen (de verhuur verloopt straks via Woonstichting ‘thuis)
– 10 CPO-woningen en 7 kavels voor zelfbouw (meer informatie over dit aanbod is te vinden op de website van de gemeente Oirschot)
– 13 koopwoningen (deze woningen worden gerealiseerd door Jansen Bouwontwikkeling).

Participatie
Aan de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan is een zorgvuldig proces met de betrokken partijen en de omgeving vooraf gegaan. In november 2021 heeft de omgeving op drie schetsontwerpen kunnen reageren. Met de opmerkingen en suggesties van de omwonenden is uiteindelijk één ontwerp gemaakt. Daarin zijn ook de uitgangspunten van de raad en de gemeentelijke beleidskaders verwerkt. Op 14 juli 2022 is dit resultaat aan de omgeving gepresenteerd.

Vervolgproces
Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage gelegd. Als alles volgens plan verloopt, wordt de verkoop van de koopwoningen in het vierde kwartaal van 2023 gestart. Volgens de planning zullen de eerste werkzaamheden op de planlocatie in het eerste kwartaal van 2024 starten.

Wilt u meer u weten over de koopwoningen van dit project? Kijk op www.veld7.nl

Locatie