Wijchen-West

Wijchen

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van boerderij ‘De Vormer’ verrijst vanaf 2024 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen. De visie voor het gebied heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen in maart 2021 vastgesteld.

De gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Op 9 november 2021 is de Gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor 1.300 woningen in Wijchen-West. De gemeente Wijchen is gestart met de selectie van een stedenbouwkundige.

De Gemeente Wijchen, VOF Wychen West, NV Niba en Jansen Bouwontwikkeling B.V. ontwikkelen samen Wijchen-West. In Wijchen-West komen woningen en/of appartementen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen en/of appartementen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment.

Meer weten over dit project? Kijk op www.nieuwbouw-wijchenwest.nl

Locatie