Winss’n Park

Winssen

Het plangebied van Winss’n Park ligt aan de zuidkant van Winssen, tussen de Kennedysingel, Leegstraat, Van Heemstraweg en Geerstraat. Vlakbij liggen verschillende natuurgebieden en het plangebied wordt goed ontsloten door het landelijke fietsnetwerk. Het is een landelijke omgeving, met tegelijkertijd de kracht van de nabijheid van de stedelijke regio Nijmegen. Met de auto bereik je Nijmegen in een kwartier, met de fiets of het openbaar vervoer in ongeveer een half uur.

Naast nieuwe woningen voegt Winss’n Park ook nieuw groen en water toe waar iedere Winssenaar van kan genieten. Centraal in het dorp, aan de Kennedysingel, komt groen te liggen dat via een watergang verbonden is met een groene zone langs de Van Heemstraweg. Binnen deze structuur liggen de kleinschalige woonbuurten met dorpse bebouwing.

De behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Beuningen is groot. Daarom zijn er plannen om met nieuwbouwproject Winss’n Park in Winssen-Zuid circa 400 nieuwe woningen te realiseren. Belangrijk uitgangspunt: Winssen blijft zijn dorpse karakter behouden. Winss’n Park wordt in dit gebied een logische afronding. Ook geven de nieuwe woningen een extra impuls aan de voorzieningen en dragen ze bij aan het behoud van de dorpsgemeenschap op lange termijn. Er komen verschillende verbindingen die Winss’n Park verbindt met de kern van het dorp. Hierdoor kan iedereen genieten van het groene karakter van Winss’n Park. Voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwproject Winss’n Park is er een intentieovereenkomst tussen de gemeente Beuningen en de ontwikkelaars Van de Klok en Jansen Bouwontwikkeling. Belangrijke items van dit plan zijn:

• Woninguitbreiding met behoud van dorpse kwaliteit Winssen
• Ruimte voor levensloopbestendige woningen en een breed woningaanbod voor starters en doorstromers
• Toevoegen van groengebied in het hart van Winssen
• 2/3 deel van het woningaanbod betaalbaar: sociale huur/goedkope koop/betaalbare koop

Heeft u interesse in dit project? Schrijf u dan in via de projectwebsite www.winssnpark.nl

Locatie