Beoogde nieuwbouw in Druten: 36 woningen

Aan de landelijke westzijde van Druten, op de hoek van de Heersweg en de Roodhekkenpas, ontwikkelt Jansen Bouwontwikkeling een nieuwe groene woonbuurt met 36 grondgebonden koopwoningen in project Roodhekkenpas West.

Recentelijk heeft het college van de gemeente Druten besloten medewerking aan deze ontwikkeling te willen verlenen. Op 6 juli 2022 vond een eerste informatieavond met de direct omwonenden plaats. Er werd een toelichting op het nieuwbouwplan gegeven en de omwonenden kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de planvoorbereiding, waaronder het uitvoeren van alle benodigde technische onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Wij verwachten dat begin 2023 het bestemmingplan formeel in procedure kan gaan.

In de nieuwe wijk is ruimte voor kleinere starterswoningen, zowel goedkopere als luxere levensloopbestendige woningen voor senioren, twee-onder-één-kapwoningen en betaalbare rijwoningen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de projectwebsite en meld je aan voor de nieuwsbrief: www.roodhekkenpaswest.nl