Overeenkomst bouw 395 woningen in Elst getekend

Gemeente Overbetuwe en Jansen Bouwontwikkeling B.V. hebben op 21 december 2023 de overeenkomst van woningbouwplan Lingezicht Elst getekend. Daarmee is de bouw van maximaal 395 woningen een stap verder gekomen en kan de procedure starten die nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen.

Koop en huur
Woningbouwplan Lingezicht Elst ligt ten noorden van Westeraam en ten zuiden van de Linge in Elst. In de overeenkomst staan afspraken over de nieuwbouw van koop- en huurwoningen verdeeld over grondgebonden en gestapelde woningen (appartementen). Het plan levert een gevarieerd woonaanbod voor diverse doelgroepen waaronder starters, gezinnen, doorstromers en senioren.

Twee delen
Het project voldoet aan de afspraken uit de regionale Woondeal. Er is in twee delen geprioriteerd. Het eerste deel met 220 woningen is geprioriteerd onder Woondeal 1.0. Daarom geldt daarbij de minimale eis van 50% betaalbare woningbouw. Het tweede deel met 175 woningen is later geprioriteerd en voldoet aan de minimale eis van 2/3 deel betaalbaar, conform Woondeal 2.0. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “De vraag naar betaalbare woningen en sociale huur is enorm. Daarom ben ik ontzettend blij dat we er met Lingezicht Elst weer zoveel woningen bij kunnen bouwen.

Omwonenden betrokken
Van maart 2022 tot en met juni 2023 konden omwonenden en andere betrokkenen meepraten over het plan. Er waren bijeenkomsten waarbij zij via gesprekken met de ontwikkelaar en de gemeente op de plannen konden reageren. Het ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage.

Start verkoop
De verkoop start naar verwachting eind 2024. Dit hangt af van de ingekomen reacties die er komen op het ontwerpbestemmingsplan. Men kan zich via www.lingezichtelst.nl inschrijven om op de hoogte te blijven.

Afbeelding: voorlopig ontwerp van het plangebied, d.d. december 2023